BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

Brukerundersøkelsen 2015 ble gjennomført i regi av Byrådet i Oslo som et ledd i prosjektet "Kvalitet i Oslobarnehagen". Alle kommunale og mange ikke-kommunale barnehager gjennomførte undersøkelsen. Undersøkelsen er utviklet av Byrådsavdelingen for kunnskap og utvikling.

Vi har også i år økt innenfor alle de 5 ulike områdene som måles, og den generelle tilfredsheten ligger også stabilt. 

Nordberg menighets barnehage skåret 5,93 av 6 mulige poeng på generell brukertilfredshet. :)

Vi hadde 100% svardeltakelse. 

Nedenfor er de gjennomsnittlige skårene på de ulike områdene som ble målt:

*Skala er 1-6, der 1 er dårligst og 6 er best.

 

Nordberg menighets barnehage (2015)

Trivsel og trygghet

5,86

Samarbeid og medvirkning

5,78

Utvikling og læring

5,77

Personalet

5,9

Ute- og innemiljø

5,87

Generelt

5,93