Ansatte

Snapp

Ketil Rosnes

Stilling: Annet
ketil.rosnes@oslo.kirken.no

Ketil prest er sokneprest i Maridalen, og presten "vår" som vi besøker med småbarnsavdelingen 1 gang i mnd. (i Nordberg kirke). :)

Kristin Stang Meløe

Stilling: Annet
908 88 990
ks636@kirken.no

Kristin prest er "presten vår":) Vi er på besøk hos Kristin prest i kirken 1 gang i måneden.

Astrid Hegdal

Stilling: Avdelingsleder

Mette Kristensen

Stilling: Førskolelærer
452 21 696
mette.normebhg@live.no

Kari Skavlan Mogstad

Stilling: Eier
992 90 414
kari.skavlan.mogstad@gmail.com

Eierrepresentant i Samarbeidsutvalget.

Snipp

Ketil Rosnes

Stilling: Annet
ketil.rosnes@oslo.kirken.no

Ketil prest er sokneprest i Maridalen, og presten "vår" som vi besøker med småbarnsavdelingen 1 gang i mnd. (i Nordberg kirke). :)

Bjørn Wang Langer

Stilling: Avdelingsleder

Ibrahim Kyambadde

Stilling: Avdelingsleder

Annelise Faye

Stilling: Assistent
920 49 251
alf0861@gmail.com

Rania Zeineddine

Stilling: Assistent
976 43 022
Rania425@msn.com

Runa Rebne

Stilling: Assistent
958 60 152
runa@graf.no

Kari Skavlan Mogstad

Stilling: Eier
992 90 414
kari.skavlan.mogstad@gmail.com

Eierrepresentant i Samarbeidsutvalget.

Andre ansatte

Tonje B. Laurendz Bornø

Stilling: Styrer
46749637
styrer@nordbergmenighetsbhg.no