Foreldreundersøkelsen 2022

Over 90% av foreldrene har svart på undersøkelsen for 2022