Foreldreundersøkelsen 2023

Resultatene for foreldreundersøkelse 2023. Det gleder oss spesielt at vi scorer godt på dimensjonene som gjelder barnets trivsel, utvikling, relasjonen mellom barn og voksen og generell tilfredshet!