TILKNYTNING

En trygg og god tilknytning til barnehagen gir trygge barn.

 

Å sikre at barna får en trygg og god TILVENNING & TILKNYTNING til barnehagen er et svært viktig fokusområde for oss. Trygghet er en forutsetning for at barnet skal trives og utvikle seg, leke og lære.

 

Alle barn skal bli sett og være trygge i barnehagen!

 

Vi skal sikre at barna opplever:

OMSORG, NÆRHET, STABILITET, KONTINUITET OG FORUTSIGBARHET. De skal oppleve tilgjengelige voksne som ser dem og anerkjenner dem.

 

Vi jobber svært bevisst og aktivt med tilvenningsprosessen for barna våre.

Det er viktig at vi tilrettelegger for en god tilvenningsprosess også i nært samarbeid med foreldrene. Den kommunikasjonen og relasjonen vi har med dere er også viktig for barnets relasjon med oss.

Det er samtidig viktig at vi er bevisste på at det er en overgang for alle barn i barnehagen når gamle barn slutter og nye barn begynner. Vi skal sørge for at barna våre opplever sammenheng og kontinuitet i disse overgangene.