Oppholdsbetaling

Makspris for opphold i barnehage er for tiden kr. 3.000,- pr. måned. Pris for mat kommer i tillegg. Har du flere barn i barnehagen eller lav inntekt, kan du få en lavere pris.

I høstsemesteret betales det fra august til og med desember.

I vårsemesteret betales det for januar til og med juni (11 måneder pr. år).

Ved manglende betaling kan barnehageplassen mistes.

Vi ser heslt at innbetaling skjer via avtalegiro.

Bankgiro nr.:
1600 40 35538.