BRUKERUNDERSØKELSEN 2013

Brukerundersøkelsen 2013 ble gjennomført i regi av Byrådet i Oslo som et ledd i prosjektet "Kvalitet i Oslobarnehagen". Alle kommunale og mange ikke-kommunale barnehager gjennomførte undersøkelsen. Undersøkelsen er utviklet av Byrådsavdelingen for kunnskap og utvikling.

Nordberg menighets barnehage skåret 5,95 av 6 mulige poeng på generell brukertilfredshet. :)

Vi hadde 100% svardeltakelse.

Nedenfor er de gjennomsnittlige skårene på de ulike områdene som ble målt:

*Skala er 1-6, der 1 er dårligst og 6 er best.

 

Nordberg menighets barnehage (2013)

Trivsel og trygghet

5,78

Samarbeid og medvirkning

5,51

Utvikling og læring

5,52

Personalet

5,68

Ute- og innemiljø

5,72

Generelt

5,95