SIKKERHETSKORTET

Vi har et sterkt fokus på barnas sikkerhet i vår barnehage. Vi har derfor grundig sikkerhetsopplæring av alle våre ansatte. En del av denne opplæringen er elektronisk og tilknyttet www.sikkerhetsrommet.no

Alle våre ansatte må i denne forbindelse ta sikkerhetskortet.

Videre deltar alle årlig på førstehjelpskurs, og vi har grundig utarbeidete interne sikkerhetsrutiner og beredskapsplaner spesielt gjeldende for vår barnehage.

En gang i året har vi ekstern kontroll av utelekeapparatene våre.