"Utelokaler" & andre lokaliteter

Vi har gode og store lokaler.

Hver avdeling har sitt rom. I tillegg har vi en flott hems!

Vi disponerer også menighetens "Ungdomshus" på dagtid, en aktivitetssal som gi rom for masse motorisk utfoldelse!

I tillegg har vi fantastiske uteområder! De er store, og med et godt og variert terreng. - Gode vannskliebakker og motorsykkeltrasèer på vår og sommer, gir for eksempel herlige akebakker på vinterstid:)

Videre gir vår nære beliggenhet til marka oss unike muligheter; vi disponerer bl.a. en lavvo ovenfor Koll-banen sammen med menighetens speidere:)

Summen av alt dette gir oss muligheten til å tilby barna våre varierte omgivelser som gir rom for allsidighet og variasjon i både lek, bevegelse og erfaringer!