BRUKERUNDERSØKELSEN 2012

Brukerundersøkelsen 2012 ble gjennomført i regi av Byrådet i Oslo som et ledd i prosjektet "Kvalitet i Oslobarnehagen". Alle kommunale og mange ikke-kommunale barnehager gjennomførte undersøkelsen. Undersøkelsen er utviklet av Byrådsavdelingen for kunnskap og utvikling. Nordberg menighets barnehage skåret 5,7 av 6 på gjennomsnittlig brukertilfredshet. Byrådets målsetning var 5,2 og Nordre Aker hadde en gjennomsnittsskåre på 5,3.