Vårt nye utviklingsarbeid; Den magiske samlingsstunden.

Høsten 2023 starter vi opp med vårt nye utviklingsarbeid i barnehagen.

Nytt i år er utviklingsområdet den magiske samlingsstunden. Vi ønsker å skape en samlingsstund der både barn og voksne finner nye tanker og opplevelser, en følelse av noe magisk der alle ønsker å være tilstede. Å skape en stemning der man føler seg oppslukt av det man holder på med og oppmerksomheten blir knyttet opptil øyeblikket vi befinner oss i.

Målet med dette utviklingsarbeidet er at vi skal kunne holde en magisk samlingsstund en gang i uken, og skal kunnes knyttes opp til temaene vi har i barnehagen. Vi må være bevisste på hvordan ulike prosesser foregår. Det må legges til rette med de riktige virkemidlene for hver enkelt barnegruppe, slik at vi kan gi barna et estetisk møte der både barn og voksne søker de sanselige opplevelsene som får oss til å føle oss til stede. (Brendeland, 2010).