Språklek i barnehagen

Artikkelen i menighetsbladet viser hvordan vi aktivt og systematisk jobber med språk i barnehagen vår!