Skal du søke barnehageplass i 2024, og har lyst til å komme på besøk for å se hvordan det er hos oss?

Kjære alle sammen hjertelig velkommen til Hovedopptak 2024, det er nå mulig å legge inn søknad for å få plass i Nordberg menighets barnehage? Har du lyst til å komme på besøk til oss og se hvordan vi har det?
Da er det bare å kontakte Bjørn😊
Mob: 467 49 637
Mail: styrer@nordbergmenighetsbhg.no

Velkommen!