/>

Skal du søke barnehageplass for 2023?

Lyst til å komme på besøk og se hvordan det er hos oss?

Skal du søke barnehageplass og lurer på hvordan det er i Nordberg menighets barnehage? Har du lyst til å komme på besøk til oss og se hvordan vi har det?
Da er det bare å kontakte Bjørn😊
Mob: 467 49 637
Mail: styrer@nordbergmenighetsbhg.no

Velkommen!