Foreldreundersøkelsen 2021

Nesten 80% av foreldrene har svart på undersøkelsen for 2021.