Åpen dag- omvisning 6. februar 2020- gjelder foresatte som vurderer å søke plass hos oss:)

Det vil bli anledning til å se og høre om barnehagen, samt hilse på oss som jobber her, den 6. februar 2020, kl. 10-11. Det er fint med en tilbakemelding hvis dere kommer, på e-postadr.: styrer@nordbergmenighetsbhg.no Velkommen!:)